Dienen Ninoofse handelaars toekomstperspectief te verliezen door (persoonlijke) vete tussen Forza Ninove en vzw Ninoverend?

De laatste maanden heeft vzw Ninoverend – het op zijn op zijn zachts gezegd – hard te verduren gekregen. De vzw zat meermaals in de hoek waar de klappen vielen en werd schaamteloos publiekelijk aan de schandpaal genageld zonder enig weerwoord te hebben kunnen bieden. Zo had Forza Ninove het initieel over financieel gesjoemel, waarna het zelfs de connotatie van fraude aannam.

Het is vanzelfsprekend dat er vanuit de vzw Ninoverend naar de stad toe een grote transparantie dient te bestaan en dit omwille van het feit dat er voor een groot deel met belastinggeld van de burger wordt gewerkt. Ieder kwartaal werd onze boekhouding dan ook telkenmale doorgenomen door de financiële dienst van de stad Ninove en deze werd bovenal ook steeds goedgekeurd. Het is daarenboven ook zo dat er pas na iedere goedkeuring van de desbetreffende boekhoudkundige documenten de subsidies werden uitbetaald aan de vzw. De facturen van de betreffende kwartaalafsluitingen waren telkens tijdig binnen bij de bevoegde diensten. Alle bankuittreksels voor de betalingen van de (én die bewuste) facturen komen zelfs op het stadhuis toe via post en niet bij de vereniging. Op 04/02/2022 jongstleden hadden we zelf reeds de afsluiting door ons eigen boekhoudkantoor bewerkstelligd. Deze balans was tot op de eurocent dezelfde als deze welke door stad Ninove opgemaakt op 28/02/2022.

In tussentijd heeft de financiële dienst van de stad Ninove nogmaals officieel bevestigd dat er zich binnen dit dossier van vzw Ninoverend geen financiële onregelmatigheden hebben voorgedaan. Om hét puntje op de “i” van Ninove te zetten en de zaken nog scherper te stellen, heeft daarenboven een onafhankelijk advocatenkantoor, aangesteld door de stad,  geconcludeerd dat er geen enkele abnormale fee is doorgerekend of betaald voor de reservering van bepaalde activiteiten van de vzw Ninoverend. Forza Ninove beweert echter wel dat er tot 138% werd uitbetaald. Dit dekt slechts een halve waarheid : dit gaat om slechts één factuur ten bedrage van € 132. Er wordt daarentegen echter geen enkele melding gemaakt van het omgekeerde principe. Dat er op de betaling van andere facturen – met veel duurdere artiesten – mààr tussen de 10 à 15 % is gerekend, wordt dan ook in alle talen dood gezwegen en nergens vermeld. Zeker niet als je er kan van uit gaan dat er in dit “milieu” courant en normaliter (veel) hogere percentages worden toegepast. Een voorafgaande bevraging/goedkeuring van de kostprijs van artiesten voor de jaarmarkt hebben we niet gedaan. Dit feit hebben we dan ook in alle transparantie toegegeven. Dit was ook niet mogelijk door het ‘last minute’ mogen organiseren van de jaarmarkt, gezien de coronatoestand en te volgen richtlijnen op dat moment. In tussentijd is echter ook gebleken dat de toenmalige prijzen zeker de correcte waren. Sommige artiesten werden ons zelfs nog goedkoper aangeboden en dit louter ter sympathie voor de vzw en diens hardwerkende leden. Vzw Ninoverend heeft dan ook steeds als goede huisvader trachten te ageren. Alles ligt dus aan de perceptie en hoe mensen/partijen dat aan de burger willen kenbaar maken. In dit heldere verhaal werden een aantal zaken volledig uit hun context gerukt en “fakenews”-gewijs naar buiten gebracht als een waar schandaal. Dit louter en alleen in eigen belang en profilering binnen de eigen gelederen.

Dat er geen offerte zou zijn geweest voor het Rad dat in december op het Ninia plein stond, is alweer een grove leugen. Prietpraat van de bovenste plank. Er werd destijds in december 2021 met Forza Ninove in de gemeenteraad reeds over de correcte prijs gesproken. Logischer wijze was er dus ook al een offerte voor handen, want van waar haalden ze anders deze prijs. Wij hebben hiervan dus wel degelijk een offerte.

We hebben dan ook unaniem besloten om in alle transparantie onze volledige boekhouding van 2021 op onze website (vzw-ninoverend.be) te zetten. Alle verrichtingen van onze boekhouding staan er op. We hebben niets te verbergen. Iedereen kan/mag deze inkijken.

Stad Ninove heeft het warm water niet uitgevonden door een vzw zoals vzw Ninoverend op te richten. Uit rondvraag/bevraging blijkt dat er verschillende steden zijn die met een dergelijke organisatie als de onze samenwerken. In deze steden worden deze wel naar waarde beoordeeld en resulteert dit telkenmale in positieve resultaten. We gaan hierbij de zaken zelfs nog wat scherper stellen. Na een objectieve bevraging door de stad Ninove bij onze handelaars – uitgevoerd in december 2021 – bleek dat onze werking, initiatieven en events zeer positief werden onthaald. Ook deze info wordt door Forza Ninove nergens vernoemd. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze info op dit moment van geen belang zijn voor hun politieke agenda.

Ook nog even voor alle volledigheid vermelden dat het zo is dat door de vzw gecoöpteerde leden steeds worden aanvaard om de dagelijkse werking ervan te garanderen. Ook al is dit nog niet verschenen in het Belgisch staatsblad. De aanvraag tot verschijnen in het Staatsblad is ondertussen wel aangevraagd.

Vaststaand feit is dat Forza Ninove met haar propaganda de lokale media, de bevolking en evenzeer de lokale politici in Ninove tracht te bespelen/manipuleren. Via hun eigen niet-officiële mediakanalen – waar ze ongecontroleerd hun gangetje kunnen gaan – kunnen ze hun eigen waarheid creëren om alzo het vonnis van vzw Ninoverend op voorhand in de publieke opinie een bepaalde richting te geven. In het verleden en in het heden is al veelal duidelijk gemaakt wat propaganda en verspreiden van fake news kan veroorzaken. Dreigementen tot het ondernemen van juridische stappen en oproepen tot onrust via hun eigen medium heeft geen enkele waarde. Hierbij dienen we als vereniging en natuurlijk persoon misschien zelf eens nadenken om juridische stappen te zetten. Wij zijn ook maar mensen en we kennen ook onze grens van het maatschappelijk aanvaardbare. Laster, eerroof en aanzetten tot agressie zijn zaken welke hierbij dan, om te beginnen, op de voorgrond treden.

De vzw Ninoverend verbieden verder te werken zou ook meteen het einde kunnen betekenen voor heel wat middenstandsactiviteiten hier in Ninove. Zeker in een periode van post-covid en een zinloze oorlog in onze eigen Europese achtertuin. De dienst lokale economie de gehele werking op zich laten nemen, is een utopie. Bij een eventueel falen in de (nabije) toekomst zal de huidige coalitie  de schuldige zijn van dit wanbeheer, waar Forza Ninove oorspronkelijk zelf de hand in heeft gehad. Maar ja, binnen twee jaar is iedereen deze hetze vergeten en krijgt Forza Ninove nogmaals zijn gelijk door de effecten van de selffulfilling prophecy. Forza Ninove is dus reeds – geheel gerechtvaardigd trouwens – berekend bezig met hun verkiezingscampagne voor binnen drie jaar. De rest stond erbij en keek er naar en laat zich in slaap wiegen. Wij hopen dan ook ten stelligste dat de huidige coalitie de ruggengraat heeft om vzw Ninoverend niet te ontbinden. Dé Ninoofse middenstand met diens handelaars en horeca hebben deze steun meer dan nodig.

De vzw Ninoverend – en ondertussen ook veel sympathisanten door deze hetze – weten ondertussen dat het hier om meer gaat dan dit gegeven. Mr. D’Haeseleer van Forza Ninove wil zich profileren tegenover de voorzitter van de vzw. Het is immers een publiek geheim dat beiden niet de beste vrienden zijn, maar dit mag niet uitgevochten worden op de rug en ten koste van de middenstand en de burger in het algemeen. Persoonlijke vendetta’s zijn hier dan ook niet aan de orde en al zeker niet op de kap van de handelaar. We spreken dan nog niet over het negatief beeld dat dit schept bij de Ninovieters en de andere burgers van ons Belgenlandje. Onze handelspartners in de nabije omgeving zien het alvast graag gebeuren. De één zijn dood, is de andere zijn brood. In Ninove is het op dit moment belangrijker om ondoordacht politieke spelletjes te spelen en elkaar te besmeuren. Er wordt hierbij vooral gespeeld met de spreekwoordelijke boterham van de plaatselijke handelaars én niet met het belastinggeld zoals Forza Ninove durft te beweren. Maar hun doel heiligt blijkbaar alle middelen.

Dat die spelletjes tegenover de voorzitter van vzw Ninoverend persoonlijk zijn, is een duidelijk gegeven. Forza Ninove heeft namelijk nu ook vzw Koninklijke Karnavalraad Ninove in het vizier. Er bestaan tal van vzw’s in Ninove, maar enkel deze zou volgens Forza Ninove onderzocht moeten worden. Dit omwille van de drogreden dat iedereen ook hier zich vragen stelt. Er wordt dan ook luidop de vraag gesteld: “Wie allemaal?”  En voor wat? Een onderzoek bij een vereniging welke een subsidie ontvangt ten bedrage van € 1.240. We zijn er van overtuigd dat éénieder hierbij zelf de puzzel kan leggen. Daarentegen is het een meer dan publiek geheim dat carnaval minnend Ninove zich eerder vragen stelt over de boekhouding en de werking van de Stedelijke Feestcommissie Ninove. Deze ontvangt jaarlijks meer dan € 30.000,00 euro subsidie en dient hierbij erbovenop nog sponsoring rond te halen en geldactiviteiten te organiseren. Vele carnavalisten en andere burgers zitten hier met heel wat kritische vragen. Waar is het voorziene extra budget naartoe dat enkele jaren geleden beloofd was aan de Ninoofse carnavalsverenigingen? Plots waren duizenden euro’s in rook opgegaan, maar geen enkele carnavalist heeft hierover gemord en naarstig in alle positiviteit zijn/haar ding blijven doen. We schatten dan ook dat de Stedelijke Feestcommissie met een heus equivalent budget aan de slag kan gaan als dit van Vzw Ninoverend. Maar niemand die het exact weet natuurlijk. Misschien dat Dhr. D’Haeseleer hier duidelijkheid kan in scheppen.

Witte Donderdag was terug een succes en het was lang geleden dat alle horeca terrassen tot laat in de avond volledig volzet bleven. Een massa volk met een organisatie dat tot in de puntjes was uitgewerkt, voor datgene waarvoor we zelf verantwoordelijk mochten zijn. Dit zoals het ook in het verleden was met de jaarmarkt en de eindejaarsactiviteiten. Handelaars die vol lof zijn over onze werking.

Begrijpe, wie begrijpen kan wie hiervoor geen respect kan opbrengen.

Ninove viert na drie jaar weer Witte Donderdag met Ketnetband en tal van activiteiten: “Veel beleving in stadscentrum om handelaars te steunen”

NINOVE. In het stadscentrum wordt op 14 april na drie jaar opnieuw Witte Donderdag gevierd. De traditie werd in 2019 met succes in een nieuw jasje gestoken, maar lag daarna stil door de coronacrisis. Volgende week pikken de Ninoofse handelaars de vernieuwde Witte Donderdag weer op, met optredens van onder meer de Ketnetband, tal van animatie in de winkelstraten, volksspelen, een autoshow en nog meer.

NINOVE – Het eerste evenement op de activiteitenkalender van de vzw Ninoverend is de driedaagse Primavera van 11 tot en met 13 maart.

Ninoverend heeft een gevarieerd programma gezocht, dat deels aansluit bij de gekende activiteiten maar ook even verder kijkt.

De lokale handelaars zorgen voor het totale lentegevoel en brengen hun eigen visie op de primavera of Italië. Een leuke uitdaging, waarbij creativiteit en originaliteit de hoofdtoon zullen voeren met extra blikvangers, voor aangenaam winkel-wandelen.

De etalages krijgen mediterrane elementen, verwijzingen naar Italië of de lente. De horeca zet Italiaanse suggesties op het menu en de drankenkaart.

Vzw Ninoverend en stad Ninove zetten met ‘Wintertijd’ in op eindejaar

Van 10 tot en met 30 december organiseren vzw Ninoverend, opgericht om initiatieven op te starten die shoppers van binnen en buiten onze stad naar het centrum moeten lokken, en stad Ninove verschillende evenementen i.k.v. eindejaar onder de noemer Wintertijd. Wintertijd staat voor shoppen in een stad die baadt in een fijne eindejaarssfeer, met als pronkstuk het reuzenrad op het Niniaplein.

Het rad zal er 21 dagen lang staan, maar er zijn ook enkele eenmalige initiatieven. Zo zal je in het weekend af en toe een grote ijsbeer zien opduiken, rijdt de kerstman op zijn slee door de straten, en zal je op bezoek kunnen bij de ijskoningin. Ook op de dinsdagmarkt loopt er tijdens eindejaar een heel fijne actie. Je maakt er 3 dinsdagen op rij kans op een ballonvlucht voor 4 personen.

Dag van de klant 2021

editiepajot.com

Het weekend van 2 en 3 oktober is Weekend van de Klant. Zaterdag 2 oktober organiseren de vzw Ninoverend en Ninia Shopping Center een wedstrijd waarbij cadeaubonnen van 25 euro zijn te winnen. De totale prijzenpot bedraagt 4.000 euro!
Bij een aankoop in een handels- of horecazaak in het kernwinkelgebied of in het Ninia Shopping Center krijgt de klant één deelnameformulier dat hij kan deponeren in de voorziene wedstrijdbox. Op 11 oktober worden de winnaars getrokken, zij worden in de dagen erna telefonisch op de hoogte gebracht.